Thông báo họp giao ban định kỳ với các doanh nghiệp KCN quý IV năm 2017

Thông báo

Thông báo họp giao ban định kỳ với các doanh nghiệp KCN quý IV năm 2017

Ban Quản lý các KCNthông báo giao ban định kỳ với các doanh nghiệp KCN quý IV năm 2017. Tài liệu đính kèm mời down tại đây

1. Thông báo mời họp giao ban

2. Dự thảo giao ban

3. Kết quả SXKD năm 2017

Trân trọng!

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1609303
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech