Thông báo kết luận giao Ban các doanh nghiệp các KCN năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Thông báo

Thông báo kết luận giao Ban các doanh nghiệp các KCN năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Ban Quản lý các KCN  thông báo kết luận nội dung cuộc họp giao Ban tại đây./.

Trân trọng!

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1789528
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech