Kết luận Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khu công nghiệp quý II/2017

Thông báo

Kết luận Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khu công nghiệp quý II/2017

Ban Quản lý các KCN thông báo Kết luận Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khu công nghiệp quý II/2017, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quý III/2017. Mời down file đính kèm ./.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1510384
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech