Thông báo giao ban định kỳ với các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo

Thông báo giao ban định kỳ với các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm 2018

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với các doanh nghiệp KCN 6 tháng đầu năm 2018.

Mời down tài liệu tại đây:

- File mời họp

- Dự thảo giao Ban

- Phu lục kèm

Trân trọng!

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1789524
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech