Thông báo kêu gọi nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Thông báo

Thông báo kêu gọi nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4278/UBND-KT ngày 09/10/2018 về việc tiêu chí kêu gọi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tân Đức. Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Hàm Tân thông báo kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức, huyện Hàm Tân trên Cổng thông tin điện tử tỉnh BìnhThuận./.

Mời down file thông báo tại đây.

- File Mẫu kèm 1.

- File Mẫu kèm 2.

Trân trọng!


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1789541
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech