Dự thảo giao ban tình hình kết quả ĐT xây dựng, thu hút ĐT trong các KCN tỉnh năm 2017 và KH 2018

Thông báo

Dự thảo giao ban tình hình kết quả ĐT xây dựng, thu hút ĐT trong các KCN tỉnh năm 2017 và KH 2018

BQL các KCN thông báo dự thảo về tình hình kết quả đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư trong các Khu công nghiệp tỉnh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018./.

Mời down tài liệu tại đây

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1609272
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech