Thông báo họp giao ban các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN cuối năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Thông báo

Thông báo họp giao ban các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN cuối năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019

Ban Quản lý các KCN thông báo thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Một buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ 00; thứ sáu, ngày 11 tháng 01 năm 2019.

- Tại Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận;

- Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.

Tài liệu đính kèm: File dự thảo

Trân trọng!

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1789543
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech