Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức đối với công chức trúng tuyển 2017

Thông báo

Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức đối với công chức trúng tuyển 2017

Thực hiện theo yêu cầu Sở Nội vụ Bình Thuận về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức đối với công chức trúng tuyển 2017. BQL các KCN thông báo nội dung theo file đính kèm như sau:


- File thông báo

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1609285
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech