Thông báo Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thông báo

Thông báo Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ban Quản lý các KCN Thông báo Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017  và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Mời down tại đây

1. Giấy mời

2.Tài liệu dự thảo

3. Nội dung chương trình

4. Danh sách các đơn vị tham gia Hội thảo

Trân trọng!

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1569924
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech