Dự thảo tình hình kết quả đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư trong các KCN tỉnh Quý I/ 2018

Thông báo

Dự thảo tình hình kết quả đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư trong các KCN tỉnh Quý I/ 2018

Ban Quản lý các KCN thông báo dự thảo tình hình kết quả đầu tư xây dựng, thu hút đầu tưtrong các KCN tỉnh Quý I/ 2018 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý II/2018.


Mời down tài liệu tài đây./.


- File mời họp

- File dự thảo

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1609296
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech