Thông tin cho công nhân lao động về chính sách của Nhà nước về nhà ở dành cho người thu nhập thấp

Thông báo

Thông tin cho công nhân lao động về chính sách của Nhà nước về nhà ở dành cho người thu nhập thấp

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự gồm có đại diện các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Bình Thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bình Thuận, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Thuận và các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để thống nhất nội dung, hình thức cung cấp thông tin cho công nhân lao động về chính sách của Nhà nước về nhà ở dành cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội và các dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ban Quản lý các KCN cung cấp thông tin như sau:

1.

2.

3.

4.

Trân trọng./.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1609270
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech