Thông báo khẩn về bão số 9 vào tỉnh Bình Thuận

Thông báo

Thông báo khẩn về bão số 9 vào tỉnh Bình Thuận

Ban Quản lý các KCN thông báo đến các chủ đầu tư và các doanh nghiệp các KCN về tình hình diễn biến của bão số 9 để chuẩn bị các phương án phòng tránh bão theo công điện khẩn số 11/CĐ-UBND của UBND tỉnh./.

Mời down tại đây Công điện; Công 620/KCN-ĐT&DN

Trân trọng!

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1789512
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech