Kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

Thông báo

Kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

Ban Quản lý các KCN thông báo kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

- Thông báo

- Kết quả

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1510378
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech