Thông báo mời thầu Gói thầu số 2, Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, KCN Sơn Mỹ 1

Thông báo

Thông báo mời thầu Gói thầu số 2, Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, KCN Sơn Mỹ 1

HSMT Gói thầu số 2 - Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch thuộc Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 đã được Ban Quản lý các KCN phê duyệt tại Quyết định số 722/QĐ-KCN ngày 22/11/2017.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận đã đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu với các thông tin chủ yếu như sau:


Gói thầu

Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự án

Quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1

Nguồn vốn

Ngân sách tỉnh

Bên mời thầu

Z006935 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi ( Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ

28/11/2017 - 08:00

Đến ngày

18/12/2017 - 14:30

Địa điểm

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình ThuậnĐ/chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại: 0252. 3821243 Fax: 0252. 3821243

Điện thoại liên hệ

0623823007 - 0905133677

Giá bán

2.000.000 VND

Thời điểm mở thầu

18/12/2017 - 14:30

Phương thức

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

≤ 240 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ,…)

Nội dung chính của gói thầu

Tư vấn khảo sát địa hình và lập đồ án quy hoạch cho đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1609300
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech