Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
528/KCN-VP 15/10/2018


520/KCN-QHXD 11/10/2018


508/TB-KCN 04/10/2018


507/TB-KCN 04/10/2018


471/BC-KCN 13/09/2018


457/TB-KCN 06/09/2018


390/TB-KCN 18/07/2018


347/BC-KCN 05/07/2018


319/TB-KCN 21/06/2018


242/KH-KCN 11/05/2018


262/BC-KCN 21/05/2018


209/TB-KCN 23/04/2018


200/TB-KCN 18/04/2018


68/TB-KCN 31/01/2018


75/DN-KCN 05/02/2018


62/BC-KCN 26/01/2018


60/QĐ-KCN 26/01/2018


55/KH-KCN 24/10/2018


31/TB-KCN 16/01/2018


600/KCN-QLTNMT 29/09/2017<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản BQL các KCN - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech