Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
600/KCN-QLTNMT 29/09/2017


601/KCN-QHXD 29/09/2017


605/BC-KCN 02/10/2017


604/BC-KCN 02/10/2017


610/KCN-QLTNMT 04/10/2017


607/KCN-DN 03/10/2017


614/BC-KCN 06/10/2017


612/TB-KCN 05/10/2017


616/KCN-VP 06/10/2017


621/KCN-DN 10/10/2017


625/KCN-DN 10/10/2017


624/KCN-VP 10/10/2017


629/KCN-QLTNMT 13/10/2017


628/BC-KCN 13/10/2017


631/BC-KCN 16/10/2017


521/KH-KTĐ 30/08/2017


541/KCN-VP 06/09/2017


564/KCN-VP 12/09/2017


580/KCN-VP 19/09/2017


594/BC-KCN 27/09/2017<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản BQL các KCN - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech