Thông tin Liên hệ

Địa chỉ liên lạc

Thông tin Liên hệ

13/10/2015 15:18:11BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, Khu dân cư Hùng Vương 2, P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Mail đại diện: bqlkcn@binhthuan.gov.vn

- Điện thoại: (062) 3821243; (062)3830834 
- Fax: (062) 3821243

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Địa chỉ liên lạc - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech