Thông tin liên lạc của lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp

Ban lãnh đạo

Thông tin liên lạc của lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp

21/09/2015 09:43:42

Trưởng ban: Huỳnh Giác

Địa chỉ : Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận

Điện thoại : (062)3830517

Email : giach@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

 

 

Phó Trưởng ban: Châu Thủy Cảnh

Địa chỉ : Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận

Điện thoại : (062)3825969

Email : canhct@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

 

 

Phó Trưởng ban: Trần Quốc Bửu

Địa chỉ : Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận

Điện thoại : (062)3828946

Email : buutq@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Lãnh đạo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech