Thông tin liên lạc của lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp

Ban lãnh đạo

Thông tin liên lạc của lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp

24/04/2019 08:14:21THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH THUẬN


LÃNH ĐẠO BAN:


1. Ông Phùng Hữu Cư - Trưởng ban

    Điện thoại: 0989718792; Điện thoại bàn: 02523830017

    Địa chỉ mail: cuph@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


2. Bà Lê Thị Tuyết Lan – Phó Trưởng ban

    Điện thoại: 0918022068; Điện thoại bàn: 0252.3833846

    Địa chỉ mail: lanltt@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


 3.Ông Lâm Văn Quý – Phó Trưởng ban

    Điện thoại: 0918382444; Điện thoại bàn: 0252.3825969

    Địa chỉ mail: quylv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


 VĂN PHÒNG BAN:


 1. Ông Lê Chí Việt – Chánh Văn phòng

    Điện thoại: 0901554679; Điện thoại bàn: 0252.3821243

    Địa chỉ mail: vietlv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


 2. Ông Nguyễn Huy Chương – Phó Chánh Văn phòng

    Điện thoại: 0989733556; Điện thoại bàn: 0252.3821243

    Địa chỉ mail: chuongnh@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


 PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP:


 1. Ông Trần Văn Nam – Trưởng phòng

    Điện thoại: 0913478557; Điện thoại bàn: 0252.3831098

    Địa chỉ mail: namtv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


2. Ông Đoàn tấn Kiểu – Phó Trưởng phòng

    Điện thoại: 0945778488; Điện thoại bàn: 0252.3831098

    Địa chỉ mail: kieudt@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


 PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG:


 1. Ông Hoàng Văn Thái – Trưởng phòng

    Điện thoại: 0989171955; Điện thoại bàn: 0252. 3834900

    Địa chỉ mail: thaihv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


2. Ông Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Trưởng phòng

    Điện thoại: 0913174693; Điện thoại bàn: 0252.3834900

    Địa chỉ mail: thuannn@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Lãnh đạo - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech