LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực doanh nghiệp

LĨNH VỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

V

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

1

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15/6/2016 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet, có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2016

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu

Hình ảnh hoạt động

 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - KCN
Skip portletPortlet Menu

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
Thủ tục hành chính - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech