Thông báo giao ban các chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Thông báo

Thông báo giao ban các chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Ban Quản lý các KCN Bình Thuận mời họp giao ban các chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp Tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

Mời down tài liệu tại đây:

- Giấy mời họp

- Dự thảo giao Ban

Trân trọng!

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech