Kết luận Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khu Công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng

Thông báo

Kết luận Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khu Công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng

Ban Quản lý các KCN thông báo Kết luận Hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khu Công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018./.

Trân trọng!

File thông báo tại đây

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech