Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận

Thông tin dự án

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận

19/11/2014 09:20:49

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 15-9-2014 cho công trình dự án đầu tư Phân xưởng sản xuất bao bì do Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận làm chủ đầu tư tại lô 1/7 đư¬ờng số 01- khu công nghiệp Phan Thiết 1, xã Hàm Liêm - huyện Hàm Thuận Bắc và xã Phong Nẫm - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Dự án phân xưởng sản xuất bao bì được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48221000094(chứng nhận lần đầu), ngày 11/8/2014 và thay đổi lần thứ 01, ngày 05/9/2014 cho Công ty Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình với diện tích đất sử dụng là 7398,6 m2, tổng vốn đầu tư 12 tỷ đồng và quy mô dự án 7.000.000 m2 sản phẩm/năm, tương đương 4.000 tấn sản phẩm/năm.   


                                                                                                                         Theo tin Phòng QLĐT-BQLKCN

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech