Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Phân xưởng sản xuất bao bì Bình Thuận

Thông tin dự án

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Phân xưởng sản xuất bao bì Bình Thuận

19/11/2014 09:10:57

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần in và bao bì Bình Thuận

Thực hiện dự án Phân xưởng sản xuất bao bì tại lô 1/7 (diện tích 7.350 m2) Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận. Mục tiêu của dự án: sản xuất bao bì giấy các loại với quy mô 7.000.000 m2 sản phẩm/ năm tương đương 4.000 tấn sản phẩm/ năm. Theo đúng tiến độ thì dự án sẽ đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 01 năm 2015.


                                                                                                  Theo tin Phòng QLĐT-BQLKCN

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech