Quyết định thủ tục hành chính BQL các KCN

Hổ trợ pháp lý

Quyết định thủ tục hành chính BQL các KCN

- File Quyết định 926/QĐ-UBND

- File Phụ lục đính kèm theo Quyết định 926/QĐ-UBND

- File Quyết định 2086

- File Phụ lục đính kèm theo Quyết định 2086

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech