Tin tức

Sở Xây dựng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của pháp luật năm 2018

(28/11/2018 10:32:11)

Ngày 23/11/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3243/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật năm 2018. Sở Xây dựng rút ngắn thời gian giải quyết lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng 03 thủ tục, lĩnh vực quy hoach kiến trúc 17 thủ tục, trong đó:

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech