Hỏi đáp

Hỏi đáp

(10/07/2017 14:30:59)

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực công tác của Ban quản lý các khu công nghiệp, có thể đặt câu hỏi và gửi về địa chỉ email: bqlkcn@binhthuan.gov.vn. Ban quản lý các khu công nghiệp sẽ trả lời và đưa lên website trong thời gian sớm nhất có thể. Bố cục câu hỏi gồm những thông tin sau: - Họ và tên: - Địa chỉ: - Số điện thoại liên hệ: - Nội dung câu hỏi: Xin chân thành cảm ơn!

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech