Thông tin dự án

Phê duyệt Quyết định số 2868/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành điều lệ quản lý KCN Sông Bình

(19/11/2014 09:23:17)

Ngày 28/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận

(19/11/2014 09:20:49)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy phép xây dựng số 04/GPXD ngày 15-9-2014 cho công trình dự án đầu tư Phân xưởng sản xuất bao bì do Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận làm chủ đầu tư tại lô 1/7 đư¬ờng số 01- khu công nghiệp Phan Thiết 1, xã Hàm Liêm - huyện Hàm Thuận Bắc và xã Phong Nẫm - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Bernecker Việt Nam

(19/11/2014 09:17:17)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy phép xây dựng số 05/GPXD ngày 01-10-2014 cho công trình dự án đầu tư Nhà xưởng sản xuất HêGiá đỡ đường ống (mở rộng) do Công ty TNHH Bernecker Việt Nam làm chủ đầu tư tại lô 2/4 đư¬ờng số 02- khu công nghiệp Phan Thiết 1- tỉnh Bình Thuận.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH nguyên phụ liệu giày dép Thành Vượng

(19/11/2014 09:13:23)

Ngày 06 tháng 9 năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH nguyên phụ liệu giày dép Thành Vượng

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án Phân xưởng sản xuất bao bì Bình Thuận

(19/11/2014 09:10:57)

Ngày 11 tháng 8 năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần in và bao bì Bình Thuận

Chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Vật liệu Sơn Tịnh

(19/11/2014 09:07:59)

Ngày 31 tháng 7 năm 2014, Trưởng Ban- Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã ra Quyết định số 514/QĐ-KCN về việc chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Vật liệu Sơn Tịnh.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần Gas Long Sơn

(19/11/2014 09:05:18)

Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi lần thứ 03 cho Công ty Cổ phần Gas Long Sơn.

Cấp Giấy chứng nhận dự án đầu tư thứ 02 của Công ty Cổ phần in và bao bì Phú Nhuận tại KCN PT1

(19/11/2014 09:02:41)

Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần in và bao bì Phú Nhuận

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sơn Mỹ I

(28/01/2010 11:34:52)

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Sơn Mỹ I

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech