Thông tin chỉ đạo điều hành

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận

(14/11/2016 08:16:13)

Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020”

Thông báo Kết quả Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác giữa 03 Ban Quản lý các Khu công nghiệp

(17/03/2016 14:57:52)

Ngày 04/03/2016, Ban quản lý các KCN Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận – Lâm Đồng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 03 Ban quản lý và các phòng chuyên môn của từng BQL với nội dung tổng kết chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Thuận – Ninh Thuận – Lâm Đồng năm 2015 và đề ra phương hướng hợp tác năm 2016.

<<  <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech