Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 84 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
2 125/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn
3 108/2017/ND-CP 20/09/2017 Nghị định về quản lý phân bón
4 05/2017/QH14 12/06/2017 Luật Quản lý Ngoại Thương
5 04/2017/QH14 12/06/2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
6 04/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của BQL các KCN Bình Thuận
7 34 /2016/TT-BCT 28/12/2016 THÔNG TƯ Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
8 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo hợp đồng
9 22/2016/TT-BTC 03/10/2016 Thông tư thực hiện xuất sứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean
10 122/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
hiển thị từ 1 - 10 trong 84 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech