Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 81 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 108/2017/ND-CP 20/09/2017 Nghị định về quản lý phân bón
2 05/2017/QH14 12/06/2017 Luật Quản lý Ngoại Thương
3 04/2017/QH14 12/06/2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
4 04/2017/QĐ-UBND 20/01/2017 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của BQL các KCN Bình Thuận
5 34 /2016/TT-BCT 28/12/2016 THÔNG TƯ Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
6 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo hợp đồng
7 22/2016/TT-BTC 03/10/2016 Thông tư thực hiện xuất sứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean
8 13/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Thông tư ban hành mục công việc cói yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
9 2412/QĐ-BCT 15/06/2016 Quyết định về việc ban hành quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua Internet
10 14/2016/QĐ-UBND 01/06/2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận
hiển thị từ 1 - 10 trong 81 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản - Ban quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Thiết kế và phát triển bởi Unitech