Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 372

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã ban hành Thông báo số 868/TB-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2023  trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (đính kèm). Theo đó, các Chủ đầu tư, Doanh nghiệp đầu tư trong các Khu công nghiệp tỉnh cần lưu ý tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong các Khu công nghiệp tỉnh:

1. Giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình được tổng hợp và công bố theo báo giá vật liệu xây dựng của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; báo giá, giá niêm yết của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, chưa loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi, … (nếu có) của đơn vị sản xuất, kinh doanh.

2. Giá công bố của các loại vật liệu trong công bố giá là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, việc thanh quyết toán phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD.

4. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng công bố giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm:

- Căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu phù hợp, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, phổ biến trên thị trường và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường (có tham khảo khu vực lân cận) tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình, đảm bảo tiết kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

- Phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành.

 - Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu, vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị có ý kiến phản hồi về Sở Xây dựng hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

Theo Văn Thái - BQLKCN

                                                                
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 526
  • Trong tuần: 7 083
  • Tháng hiện tại: 25 967
  • Tổng lượt truy cập: 1134014
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang