CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Lượt xem: 12048
Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo đó, đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận các nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư như sau:

1. Chính sách ưu đãi

1.1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Dự án đầu tư mới trên các lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; tái chế, tái sử dụng chất thải,... được hưởng ưu đãi với mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 04 năm và giảm 50% của 09 năm tiếp theo.

- Dự án đầu tư mới trên các lĩnh vực: Chế biến nông sản, thủy sản; bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm; sản xuất, khai thác và tinh chế muối (trừ sản xuất muối quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP), được hưởng ưu đãi với mức thuế suất 10% trong suốt vòng đời dự án.

- Dự án đầu tư mới trên các lĩnh vực khác: Được hưởng ưu đãi với mức thuế suất 17% trong thời hạn 10 năm, miễn thuế 02 năm và giảm 50% của 04 năm tiếp theo.

(Điệu kiện cụ thể cho từng lĩnh vực, ngành nghề đầu tư được nêu tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp).

Ngoài ra, chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp (quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế).

1.2. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định; miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu; miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (điều kiện cụ thể cho từng trường hợp được nêu tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luất Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu).

2. Chính sách hỗ trợ

2.1. Hỗ trợ lãi suất vốn vay nhằm đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận

Hỗ trợ cho doanh nghiệp có các hoạt động đầu tư sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh (sản phẩm chế biến từ mủ cây cao su; sản phẩm thanh long chế biến và công nghệ bảo quản quả thanh long; sản phẩm thủy sản chế biến) khi vay vốn để đầu tư tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tại tỉnh Bình Thuận được ngân sách tỉnh hỗ trợ hỗ trợ 100% lãi suất theo mức lãi suất Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Bình Thuận theo từng thời điểm vay được hỗ trợ; Hạn mức vốn vay được hỗ  trợ  tối đa là 20 tỷ  đồng cho một dự án; Thời hạn hỗ trợ tối đa là 03 năm từ khi được ngân hàng chấp nhận bằng khế ước cho vay (theo quy định tại Quyết định số 16 /2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận).

2.2. Chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng của tỉnh Bình Thuận

- Nhà nước hỗ trợ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người bị thu hồi đất trong các khu công nghiệp (nhà đầu tư ứng vốn để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất. Trường hợp, chi phí đền bù cao hơn tiền sử dụng đất thì được hạch toán vào chi phí đầu tư của dự án).

- Nhà nước đầu tư khu tái định cư cho người bị thu hồi đất trong khu công nghiệp

(Quy định tại Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận).

2.3. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu

Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp; trong đó ngân sách Nhà nước đầu tư đường giao thông từ quốc lộ, tỉnh lộ hoặc các tuyến đường giao thông trong khu vực đến hàng rào khu công nghiệp; hệ thống thoát nước ngoài hàng rào KCN (đấu nối từ trạm xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp).

(Theo quy định tại Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận).

3. Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang