Quy hoạch KCN Phan Thiết 2
Lượt xem: 2714

 

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KCN PHAN THIẾT 2, TỈNH BÌNH THUẬN

* Ngày 10/4/2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phan Thiết mở rộng giai đoạn 2, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, phạm vi khu vực quy hoạch có tứ cận:

- Phía Đông: giáp Khu công nghiệp Phan Thiết hiện hữu;

- Phía Tây: giáp đồng ruộng xã Phong Nẫm và xã Hàm Liêm;

- Phía Nam: giáp Công viên Phong Nẫm 15 ha;

- Phía Bắc: giáp đường đi trung tâm xã Hàm Liêm.

- Quy mô diện tích: 40,7ha.

Về tính chất KCN Phan Thiết giai đoạn 2: Là KCN tập trung quy mô nhỏ với các loại hình công nghiệp như: chế biến thực phẩm, hoa quả, nước uống, may mặc, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ điện, cơ khí, vật liệu xây dựng như đồ gỗ, trang trí nội thất...

Về cơ cấu sử dụng đất:

 

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng nhà máy

24,98

61,4

2

Đất khu trung tâm dịch vụ

2,7

6,6

3

Đất kho bãi

3,9

9,6

4

Đất cây xanh và mặt nước

5,45

13,4

5

Đất giao thông

3,17

7,8

6

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

0,5

1,2

 

Cộng

40,7

100

* Ngày 22/6/2012, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Phan Thiết mở rộng (giai đoạn 2), thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo đó,

STT

Loại đất

Quy hoạch đã được phê duyệt

Điều chỉnh tại Quyết định này

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng nhà máy

24,98

61,4

25,48

62,6

2

Đất khu trung tâm dịch vụ

2,7

6,6

2,7

6,6

3

Đất cây xanh và mặt nước

5,45

13,4

5,45

13,4

4

Đất giao thông

3,17

7,8

3,17

7,8

5

Đất kho bãi

3,9

9,6

3,9

9,6

6

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

0,5

1,2

0

0

Tổng cộng

40,7

100

40,7

100

        * Đến ngày 23/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2614/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Phan Thiết giai đoạn 2, cụ thể theo Bảng sau:

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng nhà máy

27,18

66,8

2

Đất khu trung tâm dịch vụ

1,00

2,4

3

Đất cây xanh và mặt nước

5,45

13,4

4

Đất giao thông

3,17

7,8

5

Đất kho bãi

3,9

9,6

6

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

0

0

 

Cộng

40,7

100

* Đến ngày 25/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Phan Thiết giai đoạn 2, cụ thể như sau:

          1. Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất như sau:

Điều chỉnh, bổ sung khu vực các lô K01, C01, B05, B06, B07, B08, C02, D01, D02 với chức năng sử dụng đất gồm: Đất xây dựng nhà máy (đất sản xuất công nghiệp, đất xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp, đất kho bãi), đất giao thông, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất mặt nước, cụ thể theo Bảng sau:

STT

Loại đất

Quy hoạch đã được phê duyệt

Điều chỉnh tại Quyết định này

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng nhà máy

31,08

76,34

28,09

69,02

 

Đất sản xuất công nghiệp

27,18

66,80

20,53

50,44

 

Đất xây dựng cụm tiểu thủ công nghiệp

 

 

6,16

15,14

 

Kho bãi

3,9

9,6

1,4

3,44

2

Đất khu trung tâm dịch vụ

1,0

2,4

1,0

2,46

3

Đất cây xanh và mặt nước

5,45

13,4

5,53

13,59

4

Đường giao thông   

3,17

7,8

5,09

13,92

5

Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật    

0,0

0,0

0,41

1,01

Tổng cộng

40,7

100,0

40,7

100,0

2. Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật như sau:

2.1. Giao thông: Bổ sung đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, D1, D2, D3 với  chiều rộng lòng đường 7,0 m, chiều rộng vỉa hè mỗi bên 3,0 m.

2.2. Cấp nước:

- Điều chỉnh tổng nhu cầu dùng nước toàn khu công nghiệp từ  1.800m³/ngày đêm thành 803 m³/ngày đêm;

- Bổ sung mạng lưới cấp nước cho từng lô đất (từ lô A01 đến lô A11) với quy mô từ Ø60 đến Ø114.

2.3. Thoát nước mưa: Bổ sung hệ thống mương thoát nước mưa trên các tuyến đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, D1, D2, D3 với quy mô từ B=0,4mx0,6m đến B=0,6mx0,6m; mương thoát nước mưa giữa lô C02, D01, D02 với quy mô từ B=9mx2m.

2.4. Thoát nước thải:

- Bổ sung khu xử lý nước thải với công suất 569 m³/ngày đêm;

- Bổ sung mạng lưới thu gom nước thải trên các tuyến đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, D1, D2, D3 với quy mô từ Ø200 đến Ø400.

2.5. Cấp điện: Bổ sung mạng lưới cấp điện hạ thế và chiếu sáng treo trên trụ bê tông ly tâm trên các tuyến đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, D1, D2, D3.

2.6. Thông tin liên lạc: Bổ sung mạng thông tin liên lạc treo trên trụ bê tông ly tâm trên các tuyến đường N1, N2, N3, N4, N5, N6, D1, D2, D3.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 676
  • Trong tuần: 7 233
  • Tháng hiện tại: 26 117
  • Tổng lượt truy cập: 1134164
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang