Quy hoach KCN Phan Thiết 1
Lượt xem: 2696

 

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KCN PHAN THIẾT 1, TỈNH BÌNH THUẬN

* Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1344/QĐ-BXD ngày 10/12/1998. Theo đó, phạm vi khu vực quy hoạch có tứ cận:

+ Phía Đông         : giáp Quốc lộ 28 và khu dân cư phát triển của thị xã Phan Thiết;

+ Phía Tây  : Giáp đồng ruộng xã Phong Nẫm và xã Hàm Liêm;

+ Phía Nam : Giáp đường vòng Quốc lộ 1A dự kiến và khu dân cư phát triển của thị xã Phan Thiết;

+ Phía Bắc  : Giáp suối nhỏ và đồng ruộng xã Hàm Liêm.

- Quy mô diện tích: 68 ha.

          Về tính chất KCN Phan Thiết giai đoạn 1: Là KCN tập trung để xây dựng các xí nghiệp nhỏ và vừa không gây ô nhiễm môi trường thuộc các loại ngành như: chế biến hàng thực phẩm, hoa quả, sản xuất hàng tiêu dùng và vật liệu xây dựng.

          Về cơ cấu sử dụng đất:

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng xí nghiệp

42,40

62,4

2

Đất kho tàng

3,20

4,7

3

Đất xây dựng khu trung tâm điều hành dịch vụ

2,60

3,8

4

Đất cây xanh mặt nước

10,68

15,7

5

Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật   

1,00

1,5

6

Đất giao thông   

8,12

11,9

Tổng cộng

68

100,00

* Ngày 26/6/2007, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cơ cấu sử dụng đất KCN Phan Thiết giai đoạn 1, tỉnh Bình Thuận. Theo đó,

STT

Loại đất

Quy hoạch đã được phê duyệt

Điều chỉnh tại Quyết định này

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng xí nghiệp

42,4

62,4

48,538

71

2

Đất kho tàng

3,2

4,7

0

0

3

Đất xây dựng khu trung tâm điều hành dịch vụ

2,6

3,8

0,45

066

4

Đất cây xanh mặt nước

10,68

15,7

10,68

15,62

5

Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật   

1

1,5

0,57

0,84

6

Đất giao thông   

8,12

11,9

8,12

11,88

Tổng cộng

68

100,00

68,358

100,00

         * Đến ngày 18/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1528/QĐ-UBND về phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết KCN Phan Thiết giai đoạn 1 và Điều lệ quản lý xây dựng tại KCN Phan Thiết. Theo đó, Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 26/6/2007, cụ thể theo Bảng sau:

STT

Loại đất

Quy hoạch đã được phê duyệt

Điều chỉnh tại Quyết định này

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng xí nghiệp

48,538

71

502.250,63

73,43

2

Đất xây dựng khu trung tâm điều hành dịch vụ

0,45

066

4.588,00

0,67

3

Đất cây xanh mặt nước

10,68

15,62

88.613,40

12,95

4

Đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật   

0,57

0,84

6.044,06

0,88

5

Đất giao thông   

8,12

11,88

82.522,36

12,07

Tổng cộng

68,358

100,00

684.018,45

100,00

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang