Thông báo về việc công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 876

Thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Công văn số 996/UBND-ĐTQH ngày 22/3/2013 về việc công bố giá vật liệu xây dựng và công bố hàng tháng bằng hình thức mạng thông tin Internet; Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và một số vật liệu phổ biến khác  để làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nội dung chi tiết giá các loại vật liệu xây dựng và vật liệu phổ biến được công bố tại các bảng giá ban hành kèm theo Thông báo này.

 * Một số nội dung cần lưu ý:

1. Giá công bố tại các bảng giá vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông báo này được xác định, lựa chọn và công bố theo báo giá của các địa phương trên địa bàn tỉnh, các nhà sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật liệu xây dựng trong tỉnh và ngoài tỉnh. 2. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết  kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét lựa chọn loại vật  liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát lãng phí.

- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

3. Khi chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, xác định giá vật liệu cần lưu ý:

- Các chủng loại vật liệu được sử dụng phải đáp ứng quy định theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng và các quy định hiện hành về quản lý vật liệu.

- Vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật, chất lượng phù hợp với hồ sơ thiết kế. Vật liệu sử dụng phải có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và công bố theo quy định hiện hành.

- Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, giá của loại vật liệu phải  đảm bảo phù hợp giá thị trường tại thời điểm lập.

4. Lưu ý quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục I Phụ lục số 4 – Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016:

“Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá của địa phương không phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng không có trong công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương thì giá của các loại vật liệu này được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (trừ những loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã và đang được sử dụng ở công trình khác.

Đối với những loại vật liệu xây dựng mà thị trường trong nước không có phải nhập khẩu thì giá các loại vật liệu này xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng và xuất xứ hàng hóa”.

 Trong quá trình tham khảo, sử dụng nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị có ý kiến phản hồi về Sở Xây dựng để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

Theo Xuân Tuân/QHXD&MT

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 2021
  • Trong tuần: 13 363
  • Tháng hiện tại: 45 566
  • Tổng lượt truy cập: 1027625
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang