Cơ câu tổ chức
Lượt xem: 5265

 
THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH THUẬN

LÃNH ĐẠO BAN:

1. Ông Phùng Hữu Cư - Trưởng ban

    Điện thoại: 0989718792; Điện thoại bàn: 02523830017

    Địa chỉ mail: fhc@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


2. Ông Lâm Văn Quý – Phó Trưởng ban

    Điện thoại: 0918382444; Điện thoại bàn: 0252.3825969

    Địa chỉ mail: quylv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

 

3. Ông  Trần Văn Nam – Phó Trưởng ban

    Điện thoại: 0913478557; Điện thoại bàn: 0252.3833846

    Địa chỉ mail: namtv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


 VĂN PHÒNG BAN:

 

 1. Ông Nguyễn Huy Chương – Q. Chánh Văn phòng

    Điện thoại: 0989733556; Điện thoại bàn: 0252.3821243

    Địa chỉ mail: chuongnh@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

2. Ông Đinh Quang Vũ - Phó Chánh Văn phòng

     Điện thoại: 0918022209; Điện thoại bàn: 0252.3821243
     Địa chỉ mail: vudq@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

 

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP:


1. Ông Lê Chí Việt –Trưởng phòng 

    Điện thoại: 0901554679; Điện thoại bàn: 0252.3821243

    Địa chỉ mail: vietlv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn


2. Ông Đoàn Tấn Kiểu – Phó Trưởng phòng

    Điện thoại: 0945778488; Điện thoại bàn: 0252.3831098

    Địa chỉ mail: kieudt@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

 PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG:

 1. Ông Hoàng Văn Thái – Trưởng phòng

    Điện thoại: 0989171955; Điện thoại bàn: 0252. 3834900

    Địa chỉ mail: thaihv@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

2. Ông Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Trưởng phòng

    Điện thoại: 0913174693; Điện thoại bàn: 0252.3834900

    Địa chỉ mail: thuannn@bqlkcn.binhthuan.gov.vn

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang