Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Ban
Lượt xem: 2027

1. Chức năng

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban đối với lĩnh vực hành chính, tổng hợp, tổ chức - cán bộ, tài chính, cải cách hành chính, quản trị văn phòng, công nghệ thông tin, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổng hợp: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban; giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong mọi hoạt động. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh;

b) Công tác thông tin và quản trị trang Web của Ban: đảm bảo mạng nội bộ của Ban hoạt động liên tục, thông suốt; quản lý, điều hành trang Web của Ban đảm bảo hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác;

c) Công tác văn thư lưu trữ: quản lý lưu trữ công văn, tài liệu đảm bảo bí mật, an toàn, chính xác. Chịu trách nhiệm trong việc phát hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý của Ban. Quản lý và sử dụng các con dấu, cấp giấy giới thiệu, phát hành công văn, các giấy phép và các chứng thư hành chính;

d) Thực hiện các công tác hành chính, quản trị, tổ chức, tiền lương, mua sắm thiết bị cơ quan. Quản lý điều hành, theo dõi hướng dẫn việc sử dụng tài sản và phương tiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của Ban và các Phòng chuyên môn theo đúng quy định;

đ) Lập dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của cơ quan, theo dõi và thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của CB-CC, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chi tiêu đúng chế độ tài chính;

e) Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác tổ chức – cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC; theo dõi diễn biến tiền lương và đề nghị nâng bậc lương theo đúng chế độ;

f) Chỉ đạo công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, PCCC, chăm sóc cây xanh, vệ sinh chung trong cơ quan;

g) Chủ trì tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan; phối hợp tổ chức triển khai, điều hành hoạt động bộ phận “một cửa” của cơ quan tại Trung tâm hành chính công tỉnh và thẩm tra hình thức, kỹ thuật các văn bản trước khi trình lãnh đạo Ban ký ban hành;

h) Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật trong cơ quan theo đúng quy định; công tác thi đua Khối thi đua 3 và Khối thi đua Ban quản lý KCN, KKT, KCX Miền Đông Nam Bộ;

k) Phối hợp với các phòng chuyên môn trong Ban để thực hiện những nhiệm vụ chung do lãnh đạo Ban phân công.

Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang