9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023
Lượt xem: 418

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng đối với 9 nhóm đối tượng.

* Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số33/2012/NĐ-CP).

6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

* Tác động của việc tăng lương cơ sở đối với người lao động

Theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 38/2019/NĐ-CP ban hành ngày 09/5/2019 thì mức lương cơ sở là căn cứ để tính:

Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật.

Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở tăng ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của rất nhiều đối tượng lao động đặc biệt ảnh hưởng đến toàn bộ người lao động được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước.

Như vậy người lao động được hưởng lương từ quỹ ngân sách nhà nước gồm: công chức - viên chức Nhà nước, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội, lực lượng vũ trang… đặc biệt lưu ý đến tác động của việc tăng lương cơ sở để cập nhập những thay đổi trong tiền lương các chính sách bảo hiểm xã hội liên quan đến mình./.

Theo tin Tấn Kiểu -BQLKCN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 619
  • Trong tuần: 7 176
  • Tháng hiện tại: 26 060
  • Tổng lượt truy cập: 1134107
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang