Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 418

Ngày 39/3/2023, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 1012/UBND-ĐTQH về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn PCCC và căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và của tỉnh liên quan đến công tác PCCC, việc xử lý các công trình không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

- Giao Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng công trình đúng công năng theo thiết kế đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Đồng thời, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Giao Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu những nội dung mới tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định (nếu có).

- Giao các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 3851/KH-UBND ngày 06/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo cụ thể đối với từng trường hợp công trình được đưa vào sử dụng trước và sau khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh ban hành Công văn số 275/KCN-QHXD&MT ngày 05/4/2023 về việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các KCN tỉnh. Đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng, cáp doanh nghiệp thứ cấp các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo dõi, nghiên cứu triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn PCCC đối với công trình./.

Theo Xuân Tuân - BQLKCN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 737
  • Trong tuần: 7 294
  • Tháng hiện tại: 26 178
  • Tổng lượt truy cập: 1134225
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang