Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ
Lượt xem: 509

Ngày 11/7/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ

1. Theo đó Mục tiêu Dự án Kho Cảng LNG Sơn Mỹ với:

- Kho chứa LNG tái hóa khí phục vụ cho Nhà máy điện Sơn Mỹ I và II.

- Cảng nhập LNG.

2. Quy mô diện tích sử dụng đất của dự án:

- Diện tích đất dự kiến xây dựng Kho chứa LNG: khoảng 50ha.

- Cảng nhập LNG với diện tích mặt nước dự kiến sử dụng cho khu vực cảng biển, luồng tàu và vùng đón trả, hoa tiêu, kiểm dịch khoảng 3.455 ha. Vị trí, diện tích cụ thể từng khu vực, từng hạng mục công trình của dự án được thực hiện theo quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước của Bến hàng lỏng/khí (LNG) và Dự án đầu tư Kho Cảng LNG Sơn Mỹ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt theo quy định.

- Công suất thiết kế:

+ Giai đoạn 1: 3.6 triệu tấn LNG/năm;

+ Giai đoạn 2: 6.0 triệu tấn LNG/năm.

- Các hạng mục chính dự kiến đầu tư:

+ Giai đoạn 1:

× 02 bồn chứa LNG với dung tích mỗi bồn từ 160.000 m3 đến 220.000 m3.

× Hệ thống đường ống kết nối, đo đếm đến các khách hàng tiêu thụ;

× Hệ thống cầu cảng xuất nhập LNG;

× Luồng lạch và đê chắn sóng.

+ Giai đoạn 2:

× 01 bồn chứa LNG với dung tích từ 160.000 m3 đến 220.000 m3;

× Hệ thống đường ống kết nối từ bồn LNG mới đến hệ thống hiện hữu.

3. Vốn đầu tư của dự án: 1.338.483.127 USD (Một tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu bốn trăm tám mươi ba nghìn một trăm hai mươi bảy đô-la Mĩ), tương đương 31.434.276.237.595 đồng (Ba mươi mốt nghìn, bốn trăm ba mươi bốn tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm chín mươi lăm đồng).

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 35 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các Sở, ngành như sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ triển khai thực hiện Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

b) Ban quản lý các Khu công nghiệp hỗ trợ Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ (chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1) để thống nhất phương án sử dụng đất trong Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, huyện Hàm Tân.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hàm Tân có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, môi trường, khu vực biển và các vấn đề khác có liên quan đến dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

d) Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng dự án theo quy định. Quá trình thẩm định, cấp phép xây dựng dự án phải có ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành khác liên quan đến quốc phòng, an ninh trước khi xem xét cấp phép xây dựng dự án để triển khai theo quy định.

đ) Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ hoàn chỉnh hồ sơ lập quy hoạch chi tiết Bến hàng lỏng/khí (LNG) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Quá trình thẩm định, phê duyệt dự án phải có ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành khác liên quan đến quốc phòng, an ninh trước khi xem xét cấp phép dự án để triển khai theo quy định.

e) UBND huyện Hàm Tân có trách nhiệm

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và các Sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, công tác đền bù, thu hồi đất; yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ (chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1) sớm triển khai hạ tầng kỹ thuật thiết kế KCN Sơn Mỹ để chủ đầu tư dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ triển khai các hạng mục đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận số 739-KL/TU ngày
03/7/2023.

- Cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

Theo Ngọc Thuận - BQLKCN

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang