Cấp giấy phép môi trường cho Nhà máy nghiền zircon siêu mịn Sông Bình
Lượt xem: 384

Ngày  11/10/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Giấy phép số 2160/GPMT-UBND về việc Cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình, địa chỉ tại Lô B2, đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Nhà máy nghiền zircon siêu mịn Sông Bình, được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 8144385736 lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2017, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 07 tháng 4 năm 2022 với mục tiêu làm giàu, chế biến tinh quặng zircon có diện tích 83.920,7 m2 với công suất dự án 35.000 tấn sản phẩm/năm (sản phẩm chính là zircon hàm lượng >65% ZrO2, bao gồm bột zircon siêu mịn các loại có kích cỡ: 83% TiO2, Ilmenit hàm lượng >52 TiO2).

Theo đó trong quá trình sản xuất, chủ đầu tư có trách nhiệm phải thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, không xả thải trực tiếp ra môi trường; Đảm bảo bố trí đủ nhân lực, nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án. Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); loại và lượng hóa chất sử dụng; bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản titan Sông Bình để tiếp tục xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Việc thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kv=1, Kp ứng với tổng lưu lượng khí thải tại thời điểm đo) trước khi xả thải ra ngoài môi trường; Đảm bảo bố trí đủ nhân lực, nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải; Quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý bụi, khí thải phải có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả bụi, khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường.

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và
QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung.

Bảo đảm chất thải (chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) phát sinh được thu gom, xử lý đúng quy định.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình phải thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn bức xạ, an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy,... theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, tuân thủ các quy định và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường./.

Theo tin TT.Sương - BQLKCN

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang