Tăng cường năng lực ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia
Lượt xem: 158

Nhằm hoàn chỉnh hệ thống tổ chức lực lượng và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030. Ngày 26/10/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1251/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia.

Theo Chương trình, Giai đoạn 2023 – 2025 phấn đấu hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về giám sát, cảnh báo và ứng phó sự cố môi trường quốc gia, kiện toàn hệ thống tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách cho các lực lượng ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; Hoàn thành việc xây dựng bộ kịch bản, quy trình ứng phó, các tài liệu hướng dẫn và thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường cấp quốc gia trên phạm vi cả nước; hoàn thiện hệ thống quan trắc, nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo; hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia. Giai đoạn 2026 – 2030 phấn đấu hoàn thành việc nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; 100% cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ và năng lực thực hành các giải pháp kỹ thuật.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đã xác định rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện bao gồm: (1) Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; (2) Hoàn thiện hệ thống tổ chức lực lượng ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; (3) Nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo của các trạm quan trắc phục vụ ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; (4) Nâng cao năng lực ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; (5) Nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia; (6) Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, tổ chức ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia.

Chương trình cũng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ có đủ năng lực ứng phó các sự cố môi trường trên toàn quốc./.

Theo TT. Sương - BQLKCN

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang