Kiểm tra, giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án “Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình”
Lượt xem: 314

Ngày 19/10/2023, Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Miền trung và Tây nguyên đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải thực tế theo Giấy phép môi trường số 215/GPMT-BTNMT ngày 14/9/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho Công ty CP Rạng Đông, địa chỉ tại J45 đường Tôn đức Thắng, phường Xuân An, thành phó Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Qua kiểm tra, Công ty đã đầu tư xây dựng mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước (nước thải sinh hoạt, nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất) để đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế giai đoạn 1 là 500m3/ngày.đêm của khu công nghiệp để xử lý. Tại thời điểm kiểm tra trong KCN có 01 doanh nghiệp hoạt động là Công ty CP Khoáng sản Sông Bình, nước thải từ doanh nghiệp thứ cấp đã được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN theo Biên bản thỏa thuận đấu nối số 283/BBTTĐN/RĐ-SB ngày 11/6/2020. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường tiếp nhận; Đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN với 06 thông số: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni, có thiết bị lấy mẫu tự động, camera giám sát; lưu lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại thời điểm kiểm tra là 18,5m3/ngày.đêm; đã truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận theo quy định và được Sở kiểm tra, niêm phong và có thông báo số 1446/TB- STNMT-CCBVMT ngày 30/12/2021; xây dựng hồ ứng phó sự cố 2.700m3 đảm bảo lưu chứa toàn bộ nước thải của hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 trong trường hợp hệ thống gặp sự cố;

Công ty thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung từ ngày 13/3/2023 (theo Thông báo số 255 CV/QLDA-RĐ ngày 03/3/2023 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường). Các kết quả phân tích mẫu nước thải với các thông số cần kiểm soát quy định tại Giấy phép môi trường số 215/GPMT-BTNMT ngày 14/9/2022 cho thấy đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. Nhật kí vận hành thử nghiệm được ghi chép từ ngày 13/3/2023 đến thời điểm kiểm tra. Nôi dung nhật kí đáp ứng quy định tại điểm d khoản 7 điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;

Như vậy, Theo Đòng công tác, Chủ đầu tư KCN Sông Bình đã vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu của giấy phép môi trường được cấp, thời gian vận hành thử nghiệm được thực hiện theo Kế hoạch vận hành thử nghiệm do Công ty đề xuất tại Thông báo số 255 CV/QLDA-RĐ ngày 03/3/2023 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy trình vận hành các hệ thống xử lý chất thải được thực hiện theo giấy phép môi trường số 215/GPMT-BTNMT ngày 14/9/2022./.

Theo TT. Sương - BQLKCN

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang