Kết quả kiểm tra hệ thống quan trắc nước thải tự động KCN Hàm Kiệm I của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận
Lượt xem: 713

Ngày 04 tháng 11 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hệ thống quan trắc nước thải tự động KCN Hàm Kiệm I của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2021 Công ty đã phối hợp với bên thứ 3 là Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai thực hiệc việc hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị quan trắc nước thải tự động của Trạm xử lý nước thải KCN Hàm Kiệm I. Công ty đã bố trí các dung dịch chuẩn đều còn thời hạn sử dụng gồm pH = 4, pH = 7, pH = 10, COD có nồng độ 1000mg/l, Amoni có nồng độ 10 g/l, TSS có nồng độ 1000 mg/l. Tuy nhiên, Công ty chưa kiểm tra thiết bị định kỳ bằng chất chuẩn tối thiểu 01 tháng/lần và chưa có sổ nhật ký vận hành kiểm tra thiết bị định kỳ hàng tháng bằng chất chuẩn.

Giá trị giới hạn nồng độ các thông số theo hồ sơ môi trường bao gồm: pH từ 6-9; COD là 67,5 mg/l; TSS là 50 mg/l; Amoni là 4,5 mg/l. Qua kiểm tra thực tế cài đặt khoảng đo của hệ thống cho thấy khoảng đo các thiết bị quan trắc như sau: pH có khoảng đo từ 0-14; COD có khoảng đo từ 0 – 371,74 mg/l; TSS có khoảng đo từ 0-14.000 mg/l; Amoni có khoảng đo từ 0-10.000 mg/l. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong bổ sung tại đầu cắm dây mạng cổng kết nối của datalogge, đầu cắm dây mạng của modum, khe cắm thẻ sim, thẻ nhớ tại datalogger.

Qua kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận thực hiện tốt các nội dung:

- Tiếp tục thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ thống định kỳ 01 lần/năm bởi một đơn vị độc lập có năng lực theo quy định tại khoản 6 Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp cần thiết có văn bản thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo việc kiểm tra, đánh giá hệ thống quan trắc tự động đúng quy định.

- Kiểm tra thiết bị định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 01 tháng/lần bởi đơn vị vận hành hệ thống; phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị đo theo quy định khi giá trị đo được trên thiết bị đo so với giá trị nồng độ của chất chuẩn có sai lệch ≥ 10%. Khuyến khích thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị đo khi giá trị đo được trên thiết bị đo so với giá trị nồng độ của chất chuẩn có sai lệch < 10%. Quá trình kiểm tra thiết bị bằng mẫu chuẩn và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phải được ghi lại trong nhật ký vận hành theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

- Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh các thiết bị lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và khẩn trương thay thế các thiết bị hư hỏng dẫn đến kết quả hiện thị online không chính xác; kịp thời thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.

- Trong thời gian tới trường hợp có sửa chữa, cải tạo thiết bị quan trắc tự động mà cần thiết phải tháo niêm phong, đề nghị có báo cáo kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ.

- Đối với việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT; bố trí nhân lực am hiểu về hệ thống quan trắc tự động, liên tục để quản lý, duy trì, vận hành hệ thống để kịp thời xử lý khi phát hiện có thông số vượt ngưỡng, gián đoạn trong việc truyền dữ liệu.

Theo tin H. Văn Thái - BQLKCN

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 7 207
  • Tháng hiện tại: 26 091
  • Tổng lượt truy cập: 1134138
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang