Dân vận khéo: Không phải dễ
Lượt xem: 1068

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động, đã đạt nhiều kết quả tích cực...

Nổi rõ là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp triển khai thực hiện khá đồng bộ. Hệ thống tổ chức MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Việc phát huy vai trò các chức sắc dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức trong xây dựng khối đại đoàn kết, vận động các tín đồ tôn giáo, dân tộc và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động ngày càng có ảnh hưởng tích cực, sâu rộng. Tham mưu và triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, xây dựng nhà ở, góp phần ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của Mặt trận và các thành viên qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc tiếp thu, chỉ đạo khắc phục... Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh mạnh lên về mọi mặt với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận trong những năm qua vẫn còn những hạn chế. Đó là công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn chưa toàn diện và chậm đổi mới. Sự phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên để nắm bắt tình hình, giải quyết tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc trong nhân dân ở một số việc có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp, xây dựng quê hương có mặt còn hạn chế. Công tác phản biện xã hội đạt chất lượng chưa cao, chủ yếu chỉ tham gia  góp ý các dự thảo văn kiện, các văn bản quy phạm pháp luật...

Nguyên nhân của những hạn chế ấy, một phần do trước những yêu cầu nhiệm vụ mới và khó, có những việc trong quá trình thực hiện, Mặt trận vừa triển khai vừa phải rút kinh nghiệm. Mặt khác, điều kiện hoạt động của Mặt trận, chính sách đãi ngộ còn hạn chế, thu nhập thấp, do vậy khó thu hút và động viên cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tham mưu của Mặt trận có nơi còn thiếu chủ động, từng nơi, từng lúc chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương, cơ sở. Việc phối hợp với chính quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn chậm, nhất là những đề xuất, kiến nghị của nhân dân...

Từ thực tiễn trong triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo thời gian qua, Mặt trận các cấp đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là cần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của công tác Mặt trận. Hoạt động của Mặt trận phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Mặt trận phải là nơi lắng nghe và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, hoạt động của Mặt trận phải hướng tới đáp ứng nguyện vọng, thực sự là nơi đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

Theo Hải Thùy - BQLKCN (tin trích nguồn báo binhthuan.gov.vn)

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang